Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met KreaKien afsluit.
Voordat je je opgeeft voor een workshop is het belangrijk om de voorwaarden goed door te lezen. Door je aan te melden geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

1: Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van deelnemers voor wat betreft workshops.
1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een workshop komt tot stand door het indienen van een aanvraagformulier door een deelnemer en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door KreaKien.

2: Inschrijvingen en betaling

2.1 Alle workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
2.2 Na inschrijving ontvangt u een (digitale) ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
2.4 Per workshop is er plaats voor 2 t/m 6 deelnemers. Als een workshop vol is krijgt u hier kort na de aanvraag bericht van met e.v.t. een voorstel voor alternatieve data. Bij uitzondering is een workshop op locatie met meer dan 6 deelnemers ook mogelijk. Neem daarvoor contact op met KreaKien.
2.5 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.
2.6 De deelnemer dient €10 als aanbetaling op de workshopkosten binnen 4 dagen na factuurdatum te voldoen

3: Afmelden door de deelnemer

3.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren.
3.2 Bij afmelding voor een workshop wordt er €10,- p.p. aan administratiekosten ingehouden vanwege de door KreaKien gemaakte kosten.
3.3 Bij het niet verschijnen tijdens de workshop wordt geen geld teruggeboekt.
3.4 Mocht u niet kunnen komen, dan mag u wel zelf voor vervanging zorgen. Uw deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar meld het wel even. Uw vervanger dient dan het resterende bedrag tijdens de workshop te voldoen.

4: Annulering/verplaatsing door KreaKien

4.1 KreaKien is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers of onvoorziene omstandigheden de aangeboden workshop te annuleren. Mocht een workshop geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan zo spoedig mogelijk bericht.
4.2 Bij geen doorgang of uitstel van de workshop heeft de deelnemer de mogelijkheid, in overleg, de workshop kosteloos te verplaatsen.

5: Klachten

5.1 Heb je een klacht over een workshop? Neem dan contact met KreaKien op en we zullen ons best doen om je daarbij van dienst te zijn en te proberen het probleem op te lossen.
5.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

6: Aansprakelijkheid

6.1 Tijdens de workshops krijgt u instructies om zo veilig mogelijk te werken en zo nodig beschermend materiaal. KreaKien aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop.
6.2 Tijdens de workshop wordt er soms gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. KreaKien is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden. Denk er dus zelf aan om "oude" kleding aan te trekken als er gewerkt wordt met bijvoorbeeld verf, inkt, lijm o.i.d.

7: Overig

7.1 Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een workshop dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de workshop, en te weigeren voor volgende workshops. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.
7.2 Heeft u nog vragen over deze voorwaarden neem dan contact op met KreaKien.